برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 71 تا شعر 80 از مجموع 121 شعر در خسرو و شیرین نظامی گنجوی

پاسخ دادن شیرین خسرو را

دگر ره لعبت طاوس پیکر

 

گشاد ز درج لل تنگ شکر

شماره شعر: 71 تعداد ابیات: 61 (123 مصراع)

پاسخ خسرو شیرین را

ملک بار دگر گفت از دل افروز

 

به گفتن گفتن از ما می‌رود روز

شماره شعر: 72 تعداد ابیات: 42 (85 مصراع)

پاسخ دادن شیرین به خسرو

ز راه پاسخ آن ماه قصب پوش

 

ز شکر کرد شه را حلقه در گوش

شماره شعر: 73 تعداد ابیات: 80 (161 مصراع)

پاسخ دادن خسرو شیرین را

ملک چون دید ناز آن نیازی

 

سپر بفکند از آن شمشیر بازی

شماره شعر: 74 تعداد ابیات: 51 (103 مصراع)

پاسخ دادن شیرین خسرو را

به خدمت شمسه خوبان خلخ

 

زمین را بوسه داد و داد پاسخ

شماره شعر: 75 تعداد ابیات: 76 (153 مصراع)

پاسخ خسرو شیرین را

چو خسرو دید کان معشوق طناز

 

ز سر بیرون نخواهد کردن آن ناز

شماره شعر: 76 تعداد ابیات: 56 (113 مصراع)

پاسخ دادن شیرین خسرو را

اجازت داد شیرین باز لب را

 

که در گفت آورد شیرین رطب را

شماره شعر: 77 تعداد ابیات: 63 (127 مصراع)

بازگشتن خسرو از قصر شیرین

شباهنگام کاهوی ختن گرد

 

ز ناف مشک خود خود را رسن کرد

شماره شعر: 78 تعداد ابیات: 90 (181 مصراع)

پشیمان شدن شیرین از رفتن خسرو

همان صاحب سخن پیر کهن سال

 

چنین آگاه کرد از صورت حال

شماره شعر: 79 تعداد ابیات: 126 (253 مصراع)

غزل گفتن نکیسا از زبان شیرین

نکیسا بر طریقی کان صنم خواست

 

فرو گفت این غزل در پرده راست

شماره شعر: 80 تعداد ابیات: 27 (55 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی