برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 200 مصراع از شعر برهان قاطع در حدوث آفرینش در لیلی و مجنون نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

برهان قاطع در حدوث آفرینش
در نوبت بار عام دادن   باید همه شهر جام دادن
فیاضه ابر جود گشتن   ریحان همه وجود گشتن
باریدن بی‌دریغ چون مل   خندیدن بی‌نقاب چون گل
هرجای چو آفتاب راندن   در راه ببدره زر فشاندن
دادن همه را به بخشش عام   وامی و حلال کردن آن وام
پرسیدن هر که در جهان هست   کز فاقه روزگار چون رست
گفتن سخنی که کار بندد   زان قطره چو غنچه باز خندد
من کین شکرم در آستین است   ریزم که حریف نازنین است
بر جمله جهان فشانم این نوش   فرزند عزیز خود کند گوش
من بر همه تن شوم غذاساز   خود قسم جگر بدو رسد باز
ای ناظر نقش آفرینش   بر دار خلل ز راه بینش
در راه تو هر کرا وجودیست   مشغول پرستش و سجودیست
بر طبل تهی مزن جرس را   بیکار مدان نوای کس را
هر ذره که هست اگر غباریست   در پرده مملکت بکاریست
این هفت حصار برکشیده   بر هزل نباشد آفریده


1 2 3 4 5 6 7 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی