برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 130 مصراع از شعر غزل خواندن مجنون نزد لیلی در لیلی و مجنون نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

غزل خواندن مجنون نزد لیلی
آیا تو کجا و ما کجائیم   تو زان که‌ای و ما ترائیم
مائیم و نوای بی‌نوائی   بسم‌الله اگر حریف مائی
افلاس خران جان فروشیم   خز پاره کن و پلاس پوشیم
از بندگی زمانه آزاد   غم شاد به ما و ما به غم شاد
تشنه جگر و غریق آبیم   شب کور و ندیم آفتابیم
گمراه و سخن زره نمائی   در ده نه و لاف دهخدائی
ده راند و دهخدای نامیم   چون ماه به نیمه تمامیم
بی‌مهره و دیده حقه بازیم   بی‌پا و رکیب رخش تازیم
جز در غم تو قدم نداریم   غم‌دار توئیم و غم نداریم
در عالم اگرچه سست خیزیم   در کوچگه رحیل تیزیم
گوئی که بمیر در غمم زار   هستم ز غم تو اندرین کار
آخر به زنم به وقت حالی   بر طبل رحیل خود دوالی
گرگ از دمه گر هراس دارد   با خود نمد و پلاس دارد
شب خوش مکنم که نیست دلکش   بی‌تو شب ما و آنگهی خوش
ناآمده رفتن این چه سازست   ناکشته درودن اینچه رازست


1 2 3 4 5 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی