برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 168 مصراع از شعر در مدح شروانشاه اختسان بن منوچهر در لیلی و مجنون نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

در مدح شروانشاه اختسان بن منوچهر
سر خیل سپاه تاجداران   سر جمله جمله شهریاران
خاقان جهان ملک معظم   مطلق ملک الملوک عالم
دارنده تخت پادشاهی   دارای سپیدی و سیاهی
صاحب جهت جلال و تمکین   یعنی که جلال دولت و دین
تاج ملکان ابوالمظفر   زیبنده ملک هفت کشور
شروانشه آفتاب سایه   کیخسرو کیقباد پایه
شاه سخن اختسان که نامش   مهریست که مهر شد غلامش
سلطان به ترک چتر گفته   پیدا نه خلیفه نهفته
بهرام نژاد و مشتری چهر   در صدف ملک منوچهر
زین طایفه تا به دور اول   شاهیش به نسل دل مسلسل
نطفه‌اش که رسیده گاه بر گاه   تا آدم هست شاه بر شاه
در ملک جهان که باد تا دیر   کوته قلم و دراز شمشیر
اورنگ نشین ملک بی‌نقل   فرمانده بی‌نقیصه چون عقل
گردنکش هفت چرخ گردان   محراب دعای هفت مردان
رزاق نه کاسمان ارزاق   سردار و سریر دار آفاق


1 2 3 4 5 6 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی