برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 78 مصراع از شعر خطاب زمین بوس در لیلی و مجنون نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

خطاب زمین بوس
ای عالم جان و جان عالم   دلخوش کن آدمی و آدم
تاج تو ورای تاج خورشید   تخت تو فزون ز تخت جمشید
آبادی عالم از تمامیت   و آزدی مردم از غلامیت
مولا شده جمله ممالک   توقیع ترا به (صح ذلک)
هم ملک جهان به تو مکرم   هم حکم جهان به تو مسلم
هم خطبه تو طراز اسلام   هم سکه تو خلیفه احرام
گر خطبه تو دمند بر خاک   زر خیزد از او به جای خاشاک
ور سکه تو زنند بر سنگ   کس در نزند به سیم و زر چنگ
راضی شده از بزرگواریت   دولت به یتاق نیزه داریت
میرآخوری تو چرخ را کار   کاه و جو ازان کشد در انبار
آنچه از جو و کاه او نشانست   چو خوشه و کاه کهکشانست
بردی ز هوا لطیف خوئی   وز باد صبا عبیر بوئی
فیض تو که چشمه حیاتست   روزی ده اصل امهاتست
پالوده راوق ربیعی   خاک قدم تو از مطیعی
هرجا که دلیست قاف تا قاف   از بندگی تو می‌زند لاف


1 2 3 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی