برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 11 تا شعر 20 از مجموع 46 شعر در لیلی و مجنون نظامی گنجوی

آغاز داستان

گوینده داستان چنین گفت

 

آن لحظه که در این سخن سفت

شماره شعر: 11 تعداد ابیات: 79 (159 مصراع)

عاشق شدن لیلی و مجنون به یکدیگر

هر روز که صبح بردمیدی

 

یوسف رخ مشرقی رسیدی

شماره شعر: 12 تعداد ابیات: 53 (107 مصراع)

در صفت عشق مجنون

سلطان سریر صبح خیزان

 

سر خیل سپاه اشک ریزان

شماره شعر: 13 تعداد ابیات: 68 (137 مصراع)

رفتن پدر مجنون به خواستاری لیلی

چون راه دیار دوست بستند

 

بر جوی بریده پل شکستند

شماره شعر: 14 تعداد ابیات: 60 (121 مصراع)

زاری کردن مجنون در عشق لیلی

مجنون چو شنید پند خویشان

 

از تلخی پند شد پریشان

شماره شعر: 15 تعداد ابیات: 92 (185 مصراع)

بردن پدر مجنون را به خانه کعبه

چون رایت عشق آن جهانگیر

 

شد چون مه لیلی آسمان گیر

شماره شعر: 16 تعداد ابیات: 118 (237 مصراع)

پند دادن پدر مجنون را

چون دید پدر به حال فرزند

 

آهی بزد و عمامه بفکند

شماره شعر: 17 تعداد ابیات: 70 (141 مصراع)

حکایت

کبکی به دهن گرفت موری

 

می‌کرد بر آن ضعیف زوری

شماره شعر: 18 تعداد ابیات: 28 (57 مصراع)

در احوال لیلی

سر دفتر آیت نکوئی

 

شاهنشه ملک خوبروئی

شماره شعر: 19 تعداد ابیات: 152 (305 مصراع)

خواستاری ابن‌سلام لیلی را

فهرست کش نشاط این باغ

 

بر ران سخن چنین کشد داغ

شماره شعر: 20 تعداد ابیات: 29 (59 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی