برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 21 تا شعر 30 از مجموع 46 شعر در لیلی و مجنون نظامی گنجوی

رسیدن نوفل به مجنون

لیلی پس پرده عماری

 

در پرده‌دری ز پرده داری

شماره شعر: 21 تعداد ابیات: 106 (213 مصراع)

جنگ کردن نوفل با قبیله لیلی

نوفل ز چنین عتاب دلکش

 

شد نرم چنانکه موم از آتش

شماره شعر: 22 تعداد ابیات: 80 (161 مصراع)

عتاب کردن مجنون با نوفل

مجنون چو شنید بوی آزرم

 

کرد از سر کین کمیت را گرم

شماره شعر: 23 تعداد ابیات: 21 (43 مصراع)

مصاف کردن نوفل بار دوم

گنجینه گشای این خزینه

 

سرباز کند ز گنج سینه

شماره شعر: 24 تعداد ابیات: 93 (187 مصراع)

رهانیدن مجنون آهوان را

سازنده ارغنون این ساز

 

از پرده چنین برآرد آواز

شماره شعر: 25 تعداد ابیات: 100 (201 مصراع)

سخن گفتن مجنون با زاغ

شبگیر که چرخ لاجوردی

 

آراست کبودیی به زردی

شماره شعر: 26 تعداد ابیات: 40 (81 مصراع)

بردن پیرزن مجنون را در خرگاه لیلی

چون نور چراغ آسمان گرد

 

از پرده صبح سر به در کرد

شماره شعر: 27 تعداد ابیات: 65 (131 مصراع)

دادن پدر لیلی را به ابن‌سلام

غواص جواهر معانی

 

کرد از لب خود شکر فشانی

شماره شعر: 28 تعداد ابیات: 98 (197 مصراع)

آگاهی مجنون از شوهر کردن لیلی

فرزانه سخن سرای بغداد

 

از سر سخن چنین خبر داد

شماره شعر: 29 تعداد ابیات: 120 (241 مصراع)

رفتن پدر مجنون به دیدن فرزند

دهقان فصیح پارسی زاد

 

از حال عرب چنین کند یاد

شماره شعر: 30 تعداد ابیات: 127 (255 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی