برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 31 تا شعر 40 از مجموع 46 شعر در لیلی و مجنون نظامی گنجوی

وداع کردن پدر مجنون را

چون دید پدر که دردمند است

 

در عالم عشق شهر بند است

شماره شعر: 31 تعداد ابیات: 48 (97 مصراع)

آگاهی مجنون از مرگ پدر

روزی ز قضا به وقت شبگیر

 

می‌رفت شکاریی به نخجیر

شماره شعر: 32 تعداد ابیات: 60 (121 مصراع)

انس مجنون با وحوش و سباع

صاحب خبر فسانه پرداز

 

زین قصه خبر چنین کند باز

شماره شعر: 33 تعداد ابیات: 99 (199 مصراع)

نیایش کردن مجنون به درگاه خدای تعالی

رخشنده شبی چو روز روشن

 

رو تازه فلک چو سبز گلشن

شماره شعر: 34 تعداد ابیات: 98 (197 مصراع)

رسیدن نامه لیلی به مجنون

روزی و چه روز عالم افروز

 

روشن همه چشمی از چنان روز

شماره شعر: 35 تعداد ابیات: 161 (323 مصراع)

نامه مجنون در پاسخ لیلی

بود اول آن خجسته پرگار

 

نام ملکی که نیستش یار

شماره شعر: 36 تعداد ابیات: 81 (163 مصراع)

آمدن سلیم عامری خال مجنون به دیدن او

صراف سخن به لفظ چون زر

 

در رشته چنین کشید گوهر

شماره شعر: 37 تعداد ابیات: 68 (137 مصراع)

دیدن مادر مجنون را

مادر چو ز دور در پسر دید

 

الماس شکسته در جگر دید

شماره شعر: 38 تعداد ابیات: 45 (91 مصراع)

آگاهی مجنون از وفات مادر

چون شاهسوار چرخ گردان

 

میدان بستد ز هم نبردان

شماره شعر: 39 تعداد ابیات: 46 (93 مصراع)

خواندن لیلی مجنون را

لیلی نه که لعبت حصاری

 

دز بانوی قلعه عماری

شماره شعر: 40 تعداد ابیات: 76 (153 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی