برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 41 تا شعر 46 از مجموع 46 شعر در لیلی و مجنون نظامی گنجوی

غزل خواندن مجنون نزد لیلی

آیا تو کجا و ما کجائیم

 

تو زان که‌ای و ما ترائیم

شماره شعر: 41 تعداد ابیات: 65 (131 مصراع)

آشنا شدن سلام بغدادی با مجنون

دانای سخن چنین کند یاد

 

کز جمله منعمان بغداد

شماره شعر: 42 تعداد ابیات: 99 (199 مصراع)

وفات یافتن ابن سلام شوهر لیلی

هر نکته که بر نشان کاریست

 

دروی به ضرورت اختیاریست

شماره شعر: 43 تعداد ابیات: 74 (149 مصراع)

صفت رسیدن خزان و در گذشتن لیلی

شرطست که وقت برگ‌ریزان

 

خونابه شود ز برگ‌ریزان

شماره شعر: 44 تعداد ابیات: 122 (245 مصراع)

وفات مجنون بر روضه لیلی

انگشت کش سخن سرایان

 

این قصه چنین برد به پایان

شماره شعر: 45 تعداد ابیات: 63 (127 مصراع)

ختم کتاب به نام شروانشاه

شاها ملکا جهان پناها

 

یک شاه نه بل هزار شاها

شماره شعر: 46 تعداد ابیات: 46 (93 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی