برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 60 شعر در مخزن الاسرار نظامی گنجوی

مخزن الاسرار

مَخزَن‌الاسرار نخستین مثنویِ نظامی گنجوی شاعر ایرانی است.

از آنجا که در خود کتاب اشارهٔ مستقیم و یا غیرمستقیمی به تاریخ سرایش و یا تاریخ تقدیم اثر به والی آذربایجان (و نه اران) نشده‌است، و همچنین در آثار معتبر دیگر نیز تاریخ دقیق خلق این اثر ذکر نشده، نمی‌توان بیقین تاریخ آن را تعیین کرد. ولی با توجه به اینکه نظامی تاریخ‌های بسیار دقیق دیگری از آثار، سن فرزند و ماده تاریخ‌های دیگر در آثار دیگرش می‌دهد، و همچنین با بررسی تاریخ آذربایجان و اران، و مطالعات تطبیقی میتوان بیقین گفت که خلق این اثر بین سالهای ۵۶۱ و ۵۶۹ قمری می‌باشد (و به احتمال زیاد نزدیک به ۵۶۹ معادل ۱۱۷۳ میلادی است).

نظامی این کتاب را به «ملک فخرالدین بهرامشاه بن داوود» والی آذربایجان تقدیم کرد.

این کتاب دربرگیرنده خواندن مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی‌های پسندیده اخلاقی است و در بحر سریع مسدس (مفتعلن مفتعلن مفتعل) سروده شده.آغاز سخن

بسم‌الله الرحمن الرحیم

 

هست کلید در گنج حکیم

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 55 (111 مصراع)

(مناجات اول) در سیاست و قهر یزدان

ای همت هستی زتو پیدا شده

 

خاک ضعیف از تو توانا شده

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 40 (81 مصراع)

(مناجات دوم) در بخشایش و عفو یزدان

ای به ازل بوده و نابوده ما

 

وی به ابد زنده و فرسوده ما

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 22 (45 مصراع)

در نعمت رسول اکرم

تخته اول که الف نقش بست

 

بر در محجوبه احمد نشست

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 25 (51 مصراع)

در معراج

نیم شبی کان ملک نیمروز

 

کرد روان مشعل گیتی فروز

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 68 (137 مصراع)

نعت اول

شمسه نه مسند هفت اختران

 

ختم رسل خاتم پیغمبران

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 23 (47 مصراع)

نعت دوم

ای تن تو پاک‌تر از جان پاک

 

روح تو پرورده روحی فداک

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 33 (67 مصراع)

نعت سوم

ای مدنی برقع و مکی نقاب

 

سایه نشین چند بود آفتاب

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 27 (55 مصراع)

نعت چهارم

ای گهر تاج فرستادگان

 

تاج ده گوهر آزادگان

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 41 (83 مصراع)

در مدح ملک فخرالدین بهرامشاه بن داود

من که درین دایره دهربند

 

چون گره نقطه شدم شهربند

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 29 (59 مصراع)


جستجوی بیشتر برای مخزن الاسرار نظامی گنجوی

  جستجو در وب برای مخزن الاسرار نظامی گنجوی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای مخزن الاسرار نظامی گنجوی
  جستجو در تصاویر برای مخزن الاسرار نظامی گنجوی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای مخزن الاسرار نظامی گنجوی
  جستجو در فیلم ها برای مخزن الاسرار نظامی گنجوی
  جستجو در لینکها برای مخزن الاسرار نظامی گنجوی
  جستجو در اخبار برای مخزن الاسرار نظامی گنجوی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای مخزن الاسرار نظامی گنجوی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی