برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 58 مصراع از شعر در مدح ملک فخرالدین بهرامشاه بن داود در مخزن الاسرار نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

در مدح ملک فخرالدین بهرامشاه بن داود
من که درین دایره دهربند   چون گره نقطه شدم شهربند
دسترس پای گشائیم نیست   سایه ولی فر همائیم نیست
پای فرو رفته بدین خاک در   با فلکم دست به فتراک در
فرق به زیر قدم انداختم   وز سر زانو قدمی ساختم
گشته ز بس روشنی روی من   آینه دل سر زانوی من
من که به این آینه پرداختم   آینه دیده درانداختم
تا زکدام آینه تابی رسد   یا ز کدام آتشم آبی رسد
چون نظر عقل به رای درست   گرد جهان دست برآورد چست
دید از آن مایه که در همتست   پایه دهی را که ولی نعمتست
شاه قوی طالع فیروز چنگ   گلبن این روضه فیروزه رنگ
خضر سکندر منش چشمه رای   قطب رصد بند مجسطی گشای
آنکه ز مقصود وجود اولست   و آیت مقصود بدو منزلست
شاه فلک تاج سلیمان نگین   مفخر آفاق ملک فخر دین
نسبت داودی او کرده چست   بر شرفش نام سلیمان درست
رایت اسحاق ازو عالیست   ضدش اگر هست سماعیلیست


1 2 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی