برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 80 مصراع از شعر (مناجات اول) در سیاست و قهر یزدان در مخزن الاسرار نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

(مناجات اول) در سیاست و قهر یزدان
ای همت هستی زتو پیدا شده   خاک ضعیف از تو توانا شده
زیرنشین علمت کاینات   ما بتو قائم چو تو قائم بذات
هستی تو صورت پیوند نی   تو بکس و کس بتو مانند نی
آنچه تغیر نپذیرد توئی   وانکه نمردست و نمیرد توئی
ما همه فانی و بقا بس تراست   ملک تعالی و تقدس تراست
خاک به فرمان تو دارد سکون   قبه خضرا تو کنی بیستون
جز تو فلکرا خم چوگان که داد   دیک جسد را نمک جان که داد
چون قدمت بانک بر ابلق زند   جز تو که یارد که اناالحق زند
رفتی اگر نامدی آرام تو   طاقت عشق از کشش نام تو
تا کرمت راه جهان برگرفت   پشت زمین بار گران برگرفت
گرنه زپشت کرمت زاده بود   ناف زمین از شکم افتاده بود
عقد پرستش زتو گیرد نظام   جز بتو بر هست پرستش حرام
هر که نه گویای تو خاموش به   هر چه نه یاد تو فراموش به
ساقی شب دستکش جام تست   مرغ سحر دستخوش نام تست
پرده برانداز و برون آی فرد   گر منم آن پرده بهم در نورد


1 2 3 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی