برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 50 مصراع از شعر در نعمت رسول اکرم در مخزن الاسرار نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

در نعمت رسول اکرم
تخته اول که الف نقش بست   بر در محجوبه احمد نشست
حلقه حی را کالف اقلیم داد   طوق ز دال و کمر از میم داد
لاجرم او یافت از آن میم و دال   دایره دولت و خط کمال
بود درین گنبد فیروزه خشت   تازه ترنجی زسرای بهشت
رسم ترنجست که در روزگار   پیش دهد میوه پس آرد بهار
کنت نبیا چو علم پیش برد   ختم نبوت به محمد سپرد
مه که نگین دان زبرجد شدست   خاتم او مهر محمد شدست
گوش جهان حلقه کش میم اوست   خود دو جهان حلقه تسلیم اوست
خواجه مساح و مسیحش غلام   آنت بشیر اینت مبشر به نام
امی گویا به زبان فصیح   از الف آدم و میم مسیح
همچو الف راست به عهد و وفا   اول و آخر شده بر انبیا
نقطه روشن‌تر پرگار کن   نکته پرگارترین سخن
از سخن او ادب آوازه‌ای   وز کمر او فلک اندازه‌ای
کبر جهان گرچه بسر بر نکرد   سر به جهان هم به جهان در نکرد
عصمتیان در حرمش پردگی   عصمت از او یافته پروردگی


1 2 بعدی


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی