برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 68 مصراع از شعر مقالت یازدهم در بیوفائی دنیا در مخزن الاسرار نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

مقالت یازدهم در بیوفائی دنیا
خیز و بساط فلکی درنورد   زانکه وفا نیست درین تخته نرد
نقش مراد از در وصلش مجوی   خصلت انصاف ز خصلش مجوی
پای درین بحر نهادن که چه   بار دین موج گشادن که چه
باز به بط گفت که صحرا خوشست   گفت شبت خوش که مرا جا خوشست
ای که درین کشتی غم جای تست   خون تو در گردن کالای تست
بار درافکن که عذابت دهد   نان ندهد تا که به آبت دهد
کنج امان نیست در این خاکدان   مغز وفا نیست درین استخوان
نیست یکی ذره جهان نازکش   پای ز انباری او بازکش
آنچه بر این مائده خرگهیست   کاسه آلوده و خوان تهیست
هر که درو دید دهانش بدوخت   هر که بدو گفت زبانش بسوخت
هیچ نه در محمل و چندین جرس   هیچ نه در کاسه و چندین مگس
هر که ازین کاسه یک انگشت خورد   کاسه سر حلقه انگشت کرد
نیست همه ساله درین ده صواب   فتنه اندیشه و غوغای خواب
خلوت خود ساز عدم خانه را   باز گذار این ده ویرانه را
روزن این خانه رها کن به دود   خانه فروشی به زن آخر چه سود


1 2 3 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی