برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 46 مصراع از شعر نعت اول در مخزن الاسرار نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

نعت اول
شمسه نه مسند هفت اختران   ختم رسل خاتم پیغمبران
احمد مرسل که خرد خاک اوست   هر دو جهان بسته فتراک اوست
تازه‌ترین سنبل صحرای ناز   خاصه‌ترین گوهر دریای راز
سنبل او سنبله روز تاب   گوهر او لعل گر آفتاب
خنده خوش زان نزدی شکرش   تا نبرد آب صدف گوهرش
گوهر او چون دل سنگی نخست   سنگ چرا گوهر او را شکست
کرد جدا سنگ ملامت گرش   گوهری از رهگذر گوهرش
یافت فراخی گهر از درج تنگ   نیست عجب زادن گوهر ز سنگ
آری از آنجا که دل سنگ بود   خشکی سوداش در آهنگ بود
کی شدی این سنگ مفرح گزای   گر نشدی درشکن و لعل‌سای
سیم دیت بود مگر سنگ را   کامد و خست آن دهن تنگ را
هر گهری کز دهن سنگ خاست   با لبش از جمله دندان بهاست
گوهر سنگین که زمین کان اوست   کی دیت گوهر دندان اوست
فتح بدندان دیتش جان کنان   از بن دندان شده دندان کنان
چون دهن از سنگ بخونابه شست   نام کرم کرد بخود بر درست


1 2 بعدی


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی