برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 31 تا 46 از 46 مصراع از شعر نعت اول در مخزن الاسرار نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

نعت اول
از بن دندان سر دندان گرفت   داد بشکرانه کم آن گرفت
زارزوی داشته دندان گذاشت   کز دو جهان هیچ بدندان نداشت
در صف ناورد گه لشکرش   دست علم بود و زبان خنجرش
خنجر او ساخته دندان نثار   خوش نبود خنجر دندانه‌دار
اینهمه چه؟ تا کرمش بنگرند   خار نهند از گل او برخورند
باغ پر از گل سخن خار چیست   رشته پر از مهره دم مار چیست
با دم طاوس کم زاغ گیر   با دم بلبل طرف باغ گیر
طبع نظامی که بدو چونگلست   بر گل او نغز نوا بلبلست


قبلی 1 2


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی