برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 66 مصراع از شعر نعت دوم در مخزن الاسرار نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

نعت دوم
ای تن تو پاک‌تر از جان پاک   روح تو پرورده روحی فداک
نقطه گه خانه رحمت توئی   خانه بر نقطه زحمت توئی
راهروان عربی را تو ماه   یاوگیان عجمی را تو راه
ره به تو یابند و تو ره ده نه‌ای   مهتر ده خود تو و در ده نه‌ای
چون تو کریمان که تماشا کنند   رستی تنها نه به تنها کنند
از سر خوانی که رطب خورده‌ای   از پی ما زله چه آورده‌ای
لب بگشا تا همه شکر خورند   ز آب دهانت رطب‌تر خورند
ای شب گیسوی تو روز نجات   آتش سودای تو آب حیات
عقل شده شیفته روی تو   سلسله شیفتگان موی تو
چرخ ز طوق کمرت بنده‌ای   صبح ز خورشید رخت خنده‌ای
عالم تردامن خشک از تو یافت   ناف زمین نافه مشک از تو یافت
از اثر خاک تو مشگین غبار   پیکر آن بوم شده مشک بار
خاک تو از باد سلیمان بهست   روضه چگویم که ز رضوان بهست
کعبه که سجاده تکبیر تست   تشنه جلاب تباشیر تست
تاج تو و تخت تو دارد جهان   تخت زمین آمد و تاج آسمان


1 2 3 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی