برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 31 تا 60 از 66 مصراع از شعر نعت دوم در مخزن الاسرار نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

نعت دوم
سایه نداری تو که نور مهی   رو تو که خود سایه نور اللهی
چار علم رکن مسلمانیت   پنج دعا نوبت سلطانیت
خاک ذلیلان شده گلشن به تو   چشم غریبان شده روشن به تو
تا قدمت در شب گیسو فشان   بر سر گردون شده دامن کشان
پر زر و در گشته ز تو دامنش   خشتک زر سوزه پیراهنش
در صدف صبح به دست صفا   غالیه بوی تو ساید صبا
لاجرم آنجا که صبا تاخته   لشگر عنبر علم انداخته
بوی کز آن عنبر لرزان دهی   گر به دو عالم دهی ارزان دهی
سدره ز آرایش صدرت زهیست   عرش در ایوان تو کرسی نهیست
روزن حاجت چو بود صبح تاب   ذره بود عرش در آن آفتاب
گرنه ز صبح آینه بیرون فتاد   نور تو بر خاک زمین چون فتاد
ای دو جهان زیر زمین از چه‌ای   گنج نه‌ای خاک نشین از چه‌ای
تا تو به خاک اندری ای گنج پاک   شرط بود گنج سپردن به خاک
گنج ترا فقر تو ویرانه بس   شمع ترا ظل تو پروانه بس
چرخ مقوس هدف آه تست   چنبر دلوش رسن چاه تست


قبلی 1 2 3 بعدی


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی