برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 61 تا 66 از 66 مصراع از شعر نعت دوم در مخزن الاسرار نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

نعت دوم
ایندو طرف گرد سپید و سیاه   راه تو را پیک ز پیکان راه
عقل شفا جوی و طبیبش توئی   ماه سفرساز و غریبش توئی
خیز و شب منتظران روز کن   طبع نظامی طرب افروز کن


قبلی 1 2 3


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی