برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 11 تا شعر 20 از مجموع 60 شعر در مخزن الاسرار نظامی گنجوی

خطاب زمین بوس

ای شرف گوهر آدم به تو

 

روشنی دیده عالم به تو

شماره شعر: 11 تعداد ابیات: 36 (73 مصراع)

در مقام و مرتبت این نامه

منکه سراینده این نوگلم

 

باغ ترا نغمه‌سرا بلبلم

شماره شعر: 12 تعداد ابیات: 43 (87 مصراع)

گفتار در فضیلت سخن

جنبش اول که قلم برگفت

 

حرف نخستین ز سخن درگرفت

شماره شعر: 13 تعداد ابیات: 27 (55 مصراع)

برتری سخن منظوم از منثور

چونکه نسخته سخن سرسری

 

هست بر گوهریان گوهری

شماره شعر: 14 تعداد ابیات: 66 (133 مصراع)

در توصیف شب و شناختن دل

چون سپر انداختن آفتاب

 

گشت زمین را سپر افکن بر آب

شماره شعر: 15 تعداد ابیات: 85 (171 مصراع)

خلوت اول در پرورش دل

رایض من چون ادب آغاز کرد

 

از گره نه فلکم باز کرد

شماره شعر: 16 تعداد ابیات: 75 (151 مصراع)

ثمره خلوت اول

باد نقاب از طرفی برگرفت

 

خواجه سبک عاشقی از سر گرفت

شماره شعر: 17 تعداد ابیات: 30 (61 مصراع)

خلوت دوم در عشرت شبانه

خواجه یکی شب به تمنای جنس

 

زد دو سه دم با دو سه ابنای جنس

شماره شعر: 18 تعداد ابیات: 55 (111 مصراع)

ثمره خلوت دوم

عمر بر آن فرش ازل بافته

 

آنچه شده باز بدل یافته

شماره شعر: 19 تعداد ابیات: 46 (93 مصراع)

مقالت اول در آفرینش آدم

اول کاین عشق پرستی نبود

 

در عدم آوازه هستی نبود

شماره شعر: 20 تعداد ابیات: 70 (141 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی