برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 21 تا شعر 30 از مجموع 60 شعر در مخزن الاسرار نظامی گنجوی

داستان پادشاه نومید و آمرزش یافتن او

دادگری دید برای صواب

 

صورت بیدادگری را به خواب

شماره شعر: 21 تعداد ابیات: 23 (47 مصراع)

مقالت دوم در عدل و نگهداری انصاف

ای ملک جانوران رای تو

 

وی گهر تاجوران پای تو

شماره شعر: 22 تعداد ابیات: 44 (89 مصراع)

حکایت نوشیروان با وزیر خود

صیدکنان مرکب نوشیروان

 

دور شد از کوکبه خسروان

شماره شعر: 23 تعداد ابیات: 48 (97 مصراع)

مقالت سوم در حوادث عالم

یک نفس ای خواجه دامن کشان

 

آستنی بر همه عالم فشان

شماره شعر: 24 تعداد ابیات: 47 (95 مصراع)

حکایت سلیمان با دهقان

روزی از آنجا که فراغی رسید

 

باد سلیمان به چراغی رسید

شماره شعر: 25 تعداد ابیات: 26 (53 مصراع)

مقالت چهارم در رعایت از رعیت

ای سپهر افکنده ز مردانگی

 

غول تو بیغوله بیگانگی

شماره شعر: 26 تعداد ابیات: 22 (45 مصراع)

داستان پیر زن با سلطان سنجر

پیرزنی را ستمی درگرفت

 

دست زد و دامن سنجر گرفت

شماره شعر: 27 تعداد ابیات: 36 (73 مصراع)

مقالت پنجم در وصف پیری

روز خوش عمر به شبخوش رسید

 

خاک به باد آب به آتش رسید

شماره شعر: 28 تعداد ابیات: 45 (91 مصراع)

داستان پیر خشت‌زن

در طرف شام یکی پیر بود

 

چون پری از خلق طرف گیر بود

شماره شعر: 29 تعداد ابیات: 19 (39 مصراع)

مقالت ششم در اعتبار موجودات

لعبت بازی پس این پرده هست

 

گرنه بر او این همه لعبت که بست

شماره شعر: 30 تعداد ابیات: 38 (77 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی