برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 41 تا شعر 50 از مجموع 60 شعر در مخزن الاسرار نظامی گنجوی

داستان مبد صاحب نظر

مبدی از کشور هندوستان

 

رهگذری کرد سوی بوستان

شماره شعر: 41 تعداد ابیات: 25 (51 مصراع)

مقالت دوازدهم در وداع منزل خاک

خیز ووداعی بکن ایام را

 

از پس دامن فکن این دام را

شماره شعر: 42 تعداد ابیات: 36 (73 مصراع)

داستان دو حکیم متنازع

با دو حکیم از سر همخانگی

 

شد سخنی چند ز بیگانگی

شماره شعر: 43 تعداد ابیات: 32 (65 مصراع)

مقالت سیزدهم در نکوهش جهان

پیری عالم نگر و تنگیش

 

تا نفریبی به جوان رنگیش

شماره شعر: 44 تعداد ابیات: 28 (57 مصراع)

داستان حاجی و صوفی

کعبه روی عزم ره آغاز کرد

 

قاعده کعبه روان ساز کرد

شماره شعر: 45 تعداد ابیات: 44 (89 مصراع)

مقالت چهاردهم در نکوهش غفلت

ای شده خشنود به یکبارگی

 

چون خر و گاوی به علف‌خوارگی

شماره شعر: 46 تعداد ابیات: 44 (89 مصراع)

داستان پادشاه ظالم با مرد راستگوی

پادشهی بود رعیت شکن

 

وز سر حجت شده حجاج فن

شماره شعر: 47 تعداد ابیات: 26 (53 مصراع)

مقالت پانزدهم در نکوهش رشگبران

هر نفس این پرده چابک رقیب

 

بازین از پرده برآرد غریب

شماره شعر: 48 تعداد ابیات: 41 (83 مصراع)

داستان ملکزاده جوان با دشمنان پیر

قصد شنیدم که در اقصای مرو

 

بود ملکزاده جوانی چو سرو

شماره شعر: 49 تعداد ابیات: 19 (39 مصراع)

مقالت شانزدهم در چابک روی

ای بنسیمی علم افراخته

 

پیش غباری علم انداخته

شماره شعر: 50 تعداد ابیات: 49 (99 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی