برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 51 تا شعر 60 از مجموع 60 شعر در مخزن الاسرار نظامی گنجوی

داستان کودک مجروح

کودکی از جمله آزادگان

 

رفت برون با دو سه همزادگان

شماره شعر: 51 تعداد ابیات: 12 (25 مصراع)

مقالت هفدهم در پرستش و تجرید

ای ز خدا غافل و از خویشتن

 

در غم جان مانده و در رنج تن

شماره شعر: 52 تعداد ابیات: 50 (101 مصراع)

داستان پیر و مرید

رهروی از جمله پیران کار

 

می‌شد و با پیر مریدی هزار

شماره شعر: 53 تعداد ابیات: 16 (33 مصراع)

مقالت هیجدهم در نکوهش دورویان

قلب زنی چند که برخاستند

 

قالبی از قلب نو آراستند

شماره شعر: 54 تعداد ابیات: 30 (61 مصراع)

داستان جمشید با خاصگی محرم

خاصگیی محرم جمشید بود

 

خاص‌تر از ماه به خورشید بود

شماره شعر: 55 تعداد ابیات: 49 (99 مصراع)

مقالت نوزدهم در استقبال آخرت

مجلس خلوت نگر آراسته

 

روشن و خوش چون مه ناکاسته

شماره شعر: 56 تعداد ابیات: 55 (111 مصراع)

داستان هارون‌الرشید با موی تراش

دور خلافت چو به هارون رسید

 

رایت عباس به گردون رسید

شماره شعر: 57 تعداد ابیات: 26 (53 مصراع)

مقالت بیستم در وقاحت ابنای عصر

ما که به خود دست برافشانده‌ایم

 

بر سر خاکی چه فرومانده‌ایم

شماره شعر: 58 تعداد ابیات: 44 (89 مصراع)

داستان بلبل با باز

در چمن باغ چو گلبن شکفت

 

بلبلی با باز درآمد به گفت

شماره شعر: 59 تعداد ابیات: 15 (31 مصراع)

انجام کتاب

صبحک الله صباح ای دبیر

 

چون قلم از دست شدم دستگیر

شماره شعر: 60 تعداد ابیات: 24 (49 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی