برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 63 شعر در شرفنامه نظامی گنجوی

به نام ایزد بخشاینده

خدایا جهان پادشاهی تو راست

 

ز ما خدمت آید خدائی تو راست

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 97 (195 مصراع)

مناجات به درگاه باری عز شأنه

بزرگا بزرگی دها بی کسم

 

توئی یاوری بخش و یاری رسم

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 44 (89 مصراع)

در نعت خواجه کاینات

فرستاده خاص پروردگار

 

رساننده حجت استوار

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 25 (51 مصراع)

در معراج پیغمبر اکرم

شبی کاسمان مجلس افروز کرد

 

شب از روشنی دعوی روز کرد

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 77 (155 مصراع)

در سابقه‌ی نظم شرفنامه

شبی چون سحر زیور آراسته

 

به چندین دعای سحر خواسته

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 63 (127 مصراع)

در حسب حال و انجام روزگار

بیا ساقی آن می نشان ده مرا

 

از آن داروی بیهشان ده مرا

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 71 (143 مصراع)

در شرف این نامه بر دیگر نامه‌ها

بیا ساقی از سر بنه خواب را

 

می ناب ده عاشق ناب را

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 125 (251 مصراع)

تعلیم خضر در گفتن داستان

بیا ساقی آن ارغوانی شراب

 

به من ده که تا مست گردم خراب

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 77 (155 مصراع)

ستایش اتابیک اعظم نصرةالدین ابوبکربن محمد

بیا ساقی آن آب یاقوت‌وار

 

در افکن بدان جام یاقوت بار

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 102 (205 مصراع)

فرو گفتن داستان به طریق ایجاز

بیا ساقی آن راحت‌انگیز روح

 

بده تا صبوحی کنم در صبوح

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 90 (181 مصراع)


جستجوی بیشتر برای شرفنامه نظامی گنجوی

  جستجو در وب برای شرفنامه نظامی گنجوی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای شرفنامه نظامی گنجوی
  جستجو در تصاویر برای شرفنامه نظامی گنجوی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای شرفنامه نظامی گنجوی
  جستجو در فیلم ها برای شرفنامه نظامی گنجوی
  جستجو در لینکها برای شرفنامه نظامی گنجوی
  جستجو در اخبار برای شرفنامه نظامی گنجوی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای شرفنامه نظامی گنجوی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی