برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 50 مصراع از شعر در نعت خواجه کاینات در شرفنامه نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

در نعت خواجه کاینات
فرستاده خاص پروردگار   رساننده حجت استوار
گرانمایه‌تر تاج آزادگان   گرامی‌تر از آدمیزادگان
محمد کازل تا ابد هر چه هست   به آرایش نام او نقش بست
چراغی که پروانه بینش به دوست   فروغ همه آفرینش بدوست
ضمان دار عالم سیه تا سپید   شفاعت گر روز بیم و امید
درختی سهی سایه در باغ شرع   زمینی به اصل آسمانی به فرع
زیارتگه اصل داران پاک   ولی نعمت فرع خواران خاک
چراغی که تا او نیفروخت نور   ز چشم جهان روشنی بود دور
سیاهی ده خال عباسیان   سپیدی بر چشم شماسیان
لب از باد عیسی پر از نوش تر   تن از آب حیوان سیه پوش‌تر
فلک بر زمین چار طاق افکنش   زمین بر فلک پنج نوبت زنش
ستون خرد مسند پشت او   مه انگشت کش گشته ز انگشت او
خراج آورش حاکم روم و ری   خراجش فرستاده کری و کی
محیطی چه گویم چو بارنده میغ   به یک دست گوهر به یک دست تیغ
به گوهر جهان را بیاراسته   به تیغ از جهان داد دین خواسته


1 2 بعدی


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی