برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 31 تا 50 از 50 مصراع از شعر در نعت خواجه کاینات در شرفنامه نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

در نعت خواجه کاینات
اگر شحنه‌ای تیغ بر سر برد   سر تیغ او تاج و افسر برد
به سر بردن خصم چون پی فشرد   به سر برد تیغی که بر سر نبرد
قبای دو عالم به‌هم دوختند   وزان هر دو یک زیور افروختند
چو گشت آن ملمع قبا جای او   به دستی کم آمد ز بالای او
به بالای او کایزد آراستست   هم آرایش ایزدی راستست
کلید کرم بوده در بند کار   گشاده بدو قفل چندین حصار
فراخی بدو دعوت تنگ را   گواهی بر اعجاز او سنگ او
تهی دست سلطان درویش پوش   غلامی خر و پادشاهی فروش
ز معراج او در شب ترکتاز   معرج گران فلک را طراز
شب از چتر معراج او سایه‌ای   وز آن نردبان آسمان پایه‌ای


قبلی 1 2


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی