برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 126 مصراع از شعر در سابقه‌ی نظم شرفنامه در شرفنامه نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

در سابقه‌ی نظم شرفنامه
شبی چون سحر زیور آراسته   به چندین دعای سحر خواسته
ز مهتاب روشن جهان تابناک   برون ریخته نافه از ناف خاک
تهی گشته بازار خاک از خروش   ز بانگ جرسها بر آسوده گوش
رقیبان شب گشته سرمست خواب   فرو برده سر صبح صادق به آب
من از شغل گیتی بر افشانده دست   به زنجیر فکرت شده پای بست
گشاده دل و دیده بر دوخته   به ره داشتن خاطر افروخته
که چون بایدم مطرحی ساختن   شکاری در آن مطرح انداختن
فکنده سرین را سراسیمه‌وار   چو بالین گوران به گوران نگار
سرم بر سرم زانو آورده جای   زمین زیر سر آسمان زیرپای
قراری نه در رقص اعضای من   سر من شده کرسی پای من
به جولان اندیشه‌ی ره نورد   ز پهلو به پهلو شده گرد گرد
تن خویش در گوشه بگذاشته   به صحرای جان توشه برداشته
گه از لوح ناخوانده عبرت پذیر   گه از صحف پیشینگان درس گیر
چو شمع آتش افتاده در باغ من   شده باغ من آتشین داغ من
گدازنده چون موم در آفتاب   به مومی چنین بسته بر دیده خواب


1 2 3 4 5 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی