برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 154 مصراع از شعر تعلیم خضر در گفتن داستان در شرفنامه نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

تعلیم خضر در گفتن داستان
بیا ساقی آن ارغوانی شراب   به من ده که تا مست گردم خراب
مگر زان خرابی نوائی زنم   خراباتیان را صلائی زنم
مرا خضر تعلیم گر بود دوش   به رازی که نامه پذیرای گوش
که ای جامگی خوار تدبیر من   ز جام سخن چاشنی گیر من
چو سوسن سر از بندگی تافته   نم از چشمه زندگی یافته
شنیدم که درنامه خسروان   سخن راند خواهی چو آب روان
مشو ناپسندیده را پیش باز   که در پرده‌ی کژ نسازند ساز
پسندیدگی کن که باشی عزیز   پسندیدگانت پسندیده نیز
فرو بردن اژدها بی‌درنگ   بی‌انباشتن در دهان نهنگ
از آن خوش‌تر آید جهان‌دیده را   که بیند همی ناپسندیده را
مگوی آنچه دانای پیشینه گفت   که در در نشاید دو سوراخ سفت
مگر در گذرهای اندیشه گیر   که از باز گفتن بود ناگزیر
درین پیشه چون پیشوای نوی   کهن پیشگان را مکن پیروی
چو نیروی بکر آزمائیت هست   به هر بیوه خود را میالای دست
مخور غم به صیدی که ناکرده‌ای   که یخنی بود هر چه ناخورده‌ای


1 2 3 4 5 6 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی