برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 204 مصراع از شعر ستایش اتابیک اعظم نصرةالدین ابوبکربن محمد در شرفنامه نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

ستایش اتابیک اعظم نصرةالدین ابوبکربن محمد
بیا ساقی آن آب یاقوت‌وار   در افکن بدان جام یاقوت بار
سفالینه جامی که می جان اوست   سفالین زمین خاک ریحان اوست
علم برکش ای آفتاب بلند   خرامان شو ای ابر مشگین پرند
بنال ای دل رعد چون کوس شاه   بخند ای لب برق چون صبحگاه
به بار ای هوا قطره ناب را   بگیر ای صدف در کن این آب را
برا ای در از قعر دریای خویش   ز تاج سر شاه کن جای خویش
شهی که آرزومند معراج توست   زمین بوس او درةالتاج توست
سکندر شکوهی که در جمله ساز   شکوه سکندر بدو گشت باز
زمین زنده‌دار آسمان زنده کن   جهان گیر دشمن پراکنده کن
طرفدار مغرب به مردانگی   قدر خان مشرق به فرزانگی
جهان پهلوان نصرةالدین که هست   بر اعدای خود چون فلک چیره‌دست
مخالف پس اندیش و او پیش بین   بداندیش کم مهر و او بیش‌کین
خداوند شمشیر و تخت و کلاه   سه نوبت زن پنج نوبت پناه
به رستم رکابی روان کرده رخش   هم اورنگ پیرای و هم تاج بخش
شهان را ز رسمی که آیین بود   کلید آهنین گنج زرین بود


1 2 3 4 5 6 7 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی