برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 21 تا شعر 30 از مجموع 63 شعر در شرفنامه نظامی گنجوی

شتافتن اسکندر به جنگ دارا

بیا ساقی آن راوق روح بخش

 

به کام دلم درفشان چون درخش

شماره شعر: 21 تعداد ابیات: 83 (167 مصراع)

رای زدن دارا با بزرگان ایران

بیا ساقی آن آتش توبه سوز

 

به آتشگه مغز من برفروز

شماره شعر: 22 تعداد ابیات: 162 (325 مصراع)

نامه دارا به اسکندر

به نامه بزرگ ایزد داد بخش

 

که ما را ز هر دانش او داد بخش

شماره شعر: 23 تعداد ابیات: 71 (143 مصراع)

پاسخ نامه دارا از جانب اسکندر

سرنامه نام جهاندار پاک

 

برازنده رستنیها ز خاک

شماره شعر: 24 تعداد ابیات: 94 (189 مصراع)

جنگ دارا با اسکندر

بیا ساقی از باده بردار بند

 

بپیمای پیمودن باد چند

شماره شعر: 25 تعداد ابیات: 123 (247 مصراع)

کشتن سرهنگان دارا را

بیا ساقی از من مرا دور کن

 

جهان از می‌لعل پر نور کن

شماره شعر: 26 تعداد ابیات: 223 (447 مصراع)

نشستن اسکندر بر جای دارا

بیا ساقی آن خون رنگین رز

 

درافکن به مغزم چو آتش بخز

شماره شعر: 27 تعداد ابیات: 203 (407 مصراع)

ویران کردن اسکندر آتشکده‌های ایران زمین را

بیا ساقی از شادی نوش و ناز

 

یکی شربت‌آمیز عاشق نواز

شماره شعر: 28 تعداد ابیات: 117 (235 مصراع)

خواستاری اسکندر روشنک را

بیا ساقی آن آب جوی بهشت

 

درافکن بدانجام آتش سرشت

شماره شعر: 29 تعداد ابیات: 152 (305 مصراع)

به پادشاهی نشستن اسکندر در اصطخر

بیا ساقی آن شب‌چراغ مغان

 

بیاور ز من برمیاور فغان

شماره شعر: 30 تعداد ابیات: 103 (207 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی