برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 31 تا شعر 40 از مجموع 63 شعر در شرفنامه نظامی گنجوی

فرستادن اسکندر روشنک را به روم

بیا ساقی آن صرف بیجاده رنگ

 

به من ده که پایم درآمد به سنگ

شماره شعر: 31 تعداد ابیات: 89 (179 مصراع)

رفتن اسکندر به جانب مغرب و زیارت کعبه

بیا ساقی آن می‌که محنت برست

 

به چون من کسی ده که محنت خورست

شماره شعر: 32 تعداد ابیات: 106 (213 مصراع)

داستان نوشابه پادشاه بردع

بیا ساقی آن می‌که جان پرور است

 

چو آب روان تشنه را درخور است

شماره شعر: 33 تعداد ابیات: 350 (701 مصراع)

بزم اسکندر با نوشابه

بیا ساقی از باده جامی بیار

 

ز بیجاده گون گل پیامی بیار

شماره شعر: 34 تعداد ابیات: 83 (167 مصراع)

رفتن اسکندر به کوه البرز

باید ساقی آن شیر شنگرف گون

 

که عکسش درآرد به سیماب خون

شماره شعر: 35 تعداد ابیات: 85 (171 مصراع)

گشودن اسکندر دز دربند را به دعای زاهد

بیا ساقی آن می‌که ناز آورد

 

جوانی دهد عمر باز آورد

شماره شعر: 36 تعداد ابیات: 158 (317 مصراع)

رفتن اسکندر به دز سریر

بیا ساقی از می‌دلم تازه کن

 

در این ره صبوری به اندازه کن

شماره شعر: 37 تعداد ابیات: 112 (225 مصراع)

رفتن اسکندر به غار کیخسرو

بیا ساقی آن جام کیخسروی

 

که نورش دهد دیدگان را نوی

شماره شعر: 38 تعداد ابیات: 103 (207 مصراع)

رفتن اسکندر به ری و خراسان

بیا ساقی آن جام زرین بیار

 

که ماند از فریدون و جم یادگار

شماره شعر: 39 تعداد ابیات: 120 (241 مصراع)

رفتن اسکندر به هندوستان

بیا ساقی آن زر بگداخته

 

که گوگرد سرخست ازو ساخته

شماره شعر: 40 تعداد ابیات: 100 (201 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی