برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 41 تا شعر 50 از مجموع 63 شعر در شرفنامه نظامی گنجوی

رسیدن نامه‌ی اسکندر به کید هندو

چنین بود در نامه‌ی شاه روم

 

به لفظی کزو گشت خارا چو موم

شماره شعر: 41 تعداد ابیات: 95 (191 مصراع)

رفتن اسکندر از هندوستان به چین

بیا ساقی آن آب چون ارغوان

 

کزو پیر فرتوت گردد جوان

شماره شعر: 42 تعداد ابیات: 205 (411 مصراع)

سگالش خاقان در پاسخ اسکندر

بیا ساقی آن باده‌ی چون گلاب

 

بر افشان به من تا درآیم ز خواب

شماره شعر: 43 تعداد ابیات: 297 (595 مصراع)

مناظره‌ی نقاشان رومی و چینی

بیا ساقی آن می‌که جان پرورست

 

به من ده که چون جان مرا درخورست

شماره شعر: 44 تعداد ابیات: 83 (167 مصراع)

مهمانی کردن خاقان چین اسکندر را

بیا ساقی آزاد کن گردنم

 

سرشک قدح ریز در دامنم

شماره شعر: 45 تعداد ابیات: 154 (309 مصراع)

بازگشتن اسکندر از چین

بیا ساقی امشب به می‌کن شتاب

 

که با درد سر واجب آمد گلاب

شماره شعر: 46 تعداد ابیات: 74 (149 مصراع)

رسیدن اسکندر به دشت قفچاق

بیا ساقی آن باده بر دست گیر

 

که از خوردنش نیست کس را گزیر

شماره شعر: 47 تعداد ابیات: 79 (159 مصراع)

رسیدن اسکندر به کشور روس

بیا ساقی آن بکر پوشیده روی

 

به من ده گرش هست پروای شوی

شماره شعر: 48 تعداد ابیات: 107 (215 مصراع)

جنگ اول اسکندر با روسیان

بیا ساقی آن زیبق تافته

 

به شنگرف کاری عمل یافته

شماره شعر: 49 تعداد ابیات: 76 (153 مصراع)

جنگ دوم اسکندر با روسیان

دگر روز کاین ساقی صبح خیز

 

زمی کرد بر خاک یاقوت ریز

شماره شعر: 50 تعداد ابیات: 63 (127 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی