برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 51 تا شعر 60 از مجموع 63 شعر در شرفنامه نظامی گنجوی

جنگ سوم اسکندر با روسیان

دگر روز کاین ترک سلطان شکوه

 

ز دریای چین کوهه برزد به کوه

شماره شعر: 51 تعداد ابیات: 61 (123 مصراع)

جنگ چهارم اسکندر با روسیان

چو خورشید برزد سر از سبز میل

 

فرو شست گردون قبا را ز نیل

شماره شعر: 52 تعداد ابیات: 51 (103 مصراع)

جنگ پنجم اسکندر باروسیان

دگر روز کین طاق پیروزه رنگ

 

برآورد یاقوت رخشان ز سنگ

شماره شعر: 53 تعداد ابیات: 27 (55 مصراع)

جنگ ششم اسکندر با روسیان

چنین تا یکی روز کاین چرخ پیر

 

برآورد گوهر ز دریای قیر

شماره شعر: 54 تعداد ابیات: 67 (135 مصراع)

جنگ هفتم اسکندر با روسیان

سپیده چو سر برزد از باختر

 

سپاهی به خاور فرو برد سر

شماره شعر: 55 تعداد ابیات: 217 (435 مصراع)

پیروزی یافتن اسکندر بر روسیان

بیا ساقی آن رنگ داده عبیر

 

که رنگش ز خون داد دهقان پیر

شماره شعر: 56 تعداد ابیات: 58 (117 مصراع)

رهائی یافتن نوشابه

بیا ساقی آن جام گوهر فشان

 

به ترکیب من گوهری در نشان

شماره شعر: 57 تعداد ابیات: 84 (169 مصراع)

نشاط کردن اسکندر با کنیزک چینی

بیا ساقی آن آب آتش خیال

 

درافکن بدان کهرباگون سفال

شماره شعر: 58 تعداد ابیات: 170 (341 مصراع)

افسانه آب حیوان

بیا ساقی آن جام رخشنده می

 

به کف گیر بر نغمه‌ی نای و نی

شماره شعر: 59 تعداد ابیات: 129 (259 مصراع)

رفتن اسکندر به ظلمات

بیا ساقی آن خاک ظلمات رنگ

 

بجوی و بیار آب حیوان به چنگ

شماره شعر: 60 تعداد ابیات: 98 (197 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی