برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 42 شعر در قصائد عبید زاکانی

در وصف آسمان و افلاک

چو دست قدرت خراط حقه‌ی مینا

 

فشاند بر رخ کافور عنبر سارا

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 18 (37 مصراع)

در مدح شاه شیخ ابواسحاق

شه سریر چهارم که شاه انجم اوست

 

نوشته بر رخ منشور دولتش طغرا

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 22 (45 مصراع)

در مدح جلال‌الدین شاه شجاع مظفری و فتح اصفهان

صباح عید و رخ یار و روزگار شباب

 

خروش چنگ و لب زنده رود و جام شراب

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 26 (53 مصراع)

در مدح شاه شیخ جمال‌الدین ابواسحق اینجو

خوشوقت عاشقی که دمی یاریار اوست

 

خرم دلی که دلبر او غمگسار اوست

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 25 (51 مصراع)

در مدح سلطان معزالدین اویس جلایری

دولت قرین دولت صاحبقران ماست

 

دنیا به کام پادشه کامران ماست

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 20 (41 مصراع)

در مدح جلال‌الدین شاه شجاع مظفری

آمد نسیم و نکهت گل در جهان فکند

 

بلبل ز شوق غلغه در بوستان فکند

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 23 (47 مصراع)

در مدح شاه شیخ ابواسحاق

چو صبح رایت خورشید آشکار کند

 

ز مهر قبله‌ی افلاک زرنگار کند

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 43 (87 مصراع)

در مدح یکی از پادشاهان عصر

چو شقه‌ی شب عنبر نثار بگشایند

 

در سراچه‌ی نیلی حصار بگشایند

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 25 (51 مصراع)

در مدح جمال‌الدین شاه شیخ ابواسحاق اینجو

پیش از آن کین کار بر این سقف مینا کرده‌اند

 

وین مقرنس قبه‌ی نه توی مینا کرده‌اند

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 23 (47 مصراع)

ایضا در مدح همو گوید

سپیده‌دم علم صبح چون روان کردند

 

زمهر بر سر آفاق زرفشان کردند

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 29 (59 مصراع)


جستجوی بیشتر برای قصائد عبید زاکانی

  جستجو در وب برای قصائد عبید زاکانی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای قصائد عبید زاکانی
  جستجو در تصاویر برای قصائد عبید زاکانی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای قصائد عبید زاکانی
  جستجو در فیلم ها برای قصائد عبید زاکانی
  جستجو در لینکها برای قصائد عبید زاکانی
  جستجو در اخبار برای قصائد عبید زاکانی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای قصائد عبید زاکانی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی