برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 36 مصراع از شعر در وصف آسمان و افلاک در قصائد عبید زاکانی


< شعر بعدی

در وصف آسمان و افلاک
چو دست قدرت خراط حقه‌ی مینا   فشاند بر رخ کافور عنبر سارا
مشعبد فلک از زیر حقه پیدا کرد   هزار بیدق سیمین به دست سحرنما
ز بهر زینت و زیب مخدرات فلک   زمانه نافه گشا شد سپهر غالیه سا
برای فکرت و اندیشه در منازل قدس   قدم فشرده و در پیش عقل بیش بها
فضای هر فلکی ملک خسروی دیدم   درون هر طبقی جای والیی والا
مقیم طارم هفتم معمری دیدم   رفیع قدر و قوی هیکل و بلند غطا
ازو گرفته جهان رسم خرقه و زنار   وزو گرفته چمن ساز و برگ نشو و نما
فراز طاق ششم حاکمی مبارک روی   نه چون قضاة زمان، قاضی به صدق و صفا
خجسته طلعت و فیروز بخت و فرخ فال   سعید طالع و مسعود رای و سعد لقا
امیر خطه‌ی پنجم دلاوری دیدم   خضاب کرده به خون دست و سر پر از غوغا
حسام قاطع او هادم اساس امل   سنان سرکش او هالک وجود بقا
سریر گاه چهارم که جای پادشهیست   فزون ز قیصر و فغفور و هرمز و دارا
تهی ز والی و خالی ز یاد شه دیدم   ولیک لشکرش از پیش تخت او برپا
فراز آن صنمی با هزار غنج و دلال   چو دلبران دلاویز و لعبتان ختا
گهی به زخمه‌ی سحر آفرین زدی رگ چنگ   گهی گرفتی بر دست ساغر صهبا


1 2 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی