برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 33 شعر در عشاق نامه عبید زاکانی

سرآغاز

خدایا تا از این فیروزه ایوان

 

فروزد ماه و مهر و تیر و کیوان

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 52 (105 مصراع)

در وصف معشوق

بتی فرخ رخی فرخنده رائی

 

به شهرستان خوبی پادشاهی

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

غزل

خم ابروی ا و در جان فزائی

 

طراز آستین دلربائی

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

سخن در عشق

نخستین روز کاین چشم بلاکش

 

مرا از عشق او در جان زد آتش

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 20 (41 مصراع)

عرض شوق

شبی شوقم شبیخون بر سر آورد

 

ز غم در پای دل جوشی برآورد

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

غزل

دلم زین بیش غوغا برنتابد

 

سرم زین بیش سودا برنتابد

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

واقف شدن معشوق از حال عاشق

در آن شبهای تار از بیقراری

 

چو بسیاری بنالیدم بزاری

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 25 (51 مصراع)

پیغام فرستادن عاشق به معشوق

پس از عمری که دل خونابه میخورد

 

خرد بیرون شد و دل کار میکرد

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 23 (47 مصراع)

غزل همام

بدیدم چشم مستت رفتم از دست

 

گوام دایر دلی گویائی هست ؟

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

پیغام رسانیدن قاصد

ضمیر پاک آن مرغ سخن ساز

 

چو این افسانه کردم پیشش آغاز

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)


جستجوی بیشتر برای عشاق نامه عبید زاکانی

  جستجو در وب برای عشاق نامه عبید زاکانی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای عشاق نامه عبید زاکانی
  جستجو در تصاویر برای عشاق نامه عبید زاکانی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای عشاق نامه عبید زاکانی
  جستجو در فیلم ها برای عشاق نامه عبید زاکانی
  جستجو در لینکها برای عشاق نامه عبید زاکانی
  جستجو در اخبار برای عشاق نامه عبید زاکانی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای عشاق نامه عبید زاکانی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی