برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 31 تا 38 از 38 مصراع از شعر وله فی‌تقلب الاحوال در غزلیات اوحدی مراغه‌ای


< شعر بعدی شعر قبلی >

وله فی‌تقلب الاحوال
ما نه اینیم که فردا به حسابی باشیم   گر به تحقیق حسابی و شماری باشد
بر اسیران سر کوچه ببخشند مگر   آن کسان را که در آن خانه یساری باشد
اوحدی، رخت ز گرداب اجل بیرون بر   کین نه بحریست که امید کناری باشد
راه خود گم نکند در شب تاریک ضلال   هر کرا همچو خرد مشعله داری باشد


قبلی 1 2


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی