برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 24 از 24 مصراع از شعر وله فی‌بیان الحقایق در غزلیات اوحدی مراغه‌ای


< شعر بعدی شعر قبلی >

وله فی‌بیان الحقایق
قومی که ره به عالم تحقیق می‌برند   مشکل به ترهات جهان سر بر آورند
چیزی که هیچ گونه وفایی نمی‌کند   من در تعجبم که غم او چرا خورند؟
این جامها چه فایده؟ چون بر کند اجل   وین پردها چه سود؟ که بر ما همی‌درند
کمتر ز مار و مور شناس آن گروه را   کز بهر مار و مور تن خود بپرورند
خواهی گذشت بی‌شک ازین آستانه تو   و آنان که از پی تو بیایند بگذرند
دست زمانه بر سر مردم کند به صبر   این خاک را که مردمش امروز برسرند
روزی امیر تخت نشین را نگه کنی   کز تخت برگرفته، به تابوت می‌برند
ارباب ظلم را به ستم دست روزگار   از بیخ بر کند، که درختان بی‌برند
گرگ اجل یکایک ازین گله می‌برد   وین گله را ببین که چه آسوده می‌چرند!
اکسیر صدق در دل آنها که کار کرد   اندامشان به خاک نپوسد، که چون زرند
ای اوحدی، مرو پی‌مرغان دانه چین   گر در پی هوای عرش ببینی که می‌چرند
با طالبان دنیی دون دوستی مکن   کز روی عقل دشمن خود را مسخرند
کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی