برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 48 مصراع از شعر وله بردالله مضجعه در غزلیات اوحدی مراغه‌ای


< شعر بعدی شعر قبلی >

وله بردالله مضجعه
کردم اندیشه تاکنون باری   برنیامد ز دست من کاری
گر ز قرب و قبول آن حضرت   رتبتی یافت خوب کرداری
من چنانم ز شرم بار گناه   که نظر بر نمی‌کنم باری
دیده بسیار لطف و ناکرده   شکر او، اندکی ز بسیاری
کیستند این مجاهزان زمین؟   کرکسی چند، گرد مرداری
هرکس از بهر پای‌بند وجود   گرد خود درکشیده دیواری
چیست این عمر و این عمارت دهر؟   پنج روزی و چار دیواری
هیچ مغزی نداشتست آن سر   که بود پای‌بند دستاری
عافیت خواهی؟ از جهان بگریز   توشه‌ای سهل و گوشه‌ی غاری
زین میان، گر نجات می‌خواهی   بپران خویش را چو طیاری
مکن آزار هیچ نفس طلب   که نیرزد جهان به آزاری
سبب و سر این بباید دید   هر کرا در قدم رود خاری
جام گیتی نمای خاطر تست   که ندارد ز جهل زنگاری
این جهان زان جهان نموداریست   در تو از هر دوشان نموداری
در وجودت نهفته گنجی هست   تو بر آن گنج خفته چون ماری


1 2 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی