برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 36 مصراع از شعر وله علیه الرحمه در غزلیات اوحدی مراغه‌ای


< شعر بعدی شعر قبلی >

وله علیه الرحمه
جهان به دست تو دادند، تا ثواب کنی   خطا ز سر بنهی، روی در صواب کنی
فلک چو نامه فرستد ز مشکلی به جهان   به فکر خویشتن آن نامه را جواب کنی
شود به عهد تو بسیار فتنه‌ها بیدار   چو عشق بازی و سیکی خوری و خواب کنی
مهل خراب جهان را به دست ظلم، که زود   تو هم خراب شوی، گر جهان خراب کنی
چو دور دولت تست، ای امیر ملک، بکوش   که نام نیک درین دولت اکتساب کنی
بدانکه: نام شبانی نیاید از تو درست   که گله را همه در عهده‌ی ذئاب کنی
شود چو قصه‌ی عود و رباب قصه‌ی تو   چو دل بدعد دهی، گوش بر رباب کنی
به قتل دشمن خود گر شتاب نیست ترا   یقین شناس که: بر قتل خود شتاب کنی
روا مدار که: از بهر پهلوی بریان   هزار سینه به سیخ جفا کباب کنی
قراضهای زر بیوگان مسکینست   قلادها که تو در گردن کلاب کنی
میان دوزخ و خلق تو بس تفاوت چیست؟   چو خلق را همه از خلق خود عذاب کنی
ترا از آنچه که چون گل در آتشست کسی؟   که جای خویشتن اندر گل و گلاب کنی
نگاه کن: که گر اینها که میکنی با خلق   کنند با تو زمانی، چه اضطراب کنی؟
به جانب تو نهان بس خطابهاست ز غیب   ولی تو گوش نداری، که بر خطاب کنی
چو پیر گشتی و پیری رسول رفتن تست   چه اعتماد بر این خیمه و طناب کنی؟