برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 31 تا 40 از 40 مصراع از شعر وله غفرالله ذنوبه در غزلیات اوحدی مراغه‌ای


< شعر بعدی شعر قبلی >

وله غفرالله ذنوبه
کسی که فرق نداند میان قالب و جان   حدیث قالبی او چرا به جان شنوی؟
سخن، که از نفس ناتوان شود صادر   یقین بدان تو که: البته ناتوان شنوی
اگر بود خرد پیر با جوانی جفت   روا بود سخن پیر کز جوان شنوی
به رهروی رو و گر مشکلیت هست بپرس   که حل مشکل خود از چنین کسان شنوی
فتوح میطلبی؟ شعر اوحدی میخوان   که این غرض، که تو داری در آن میان شنوی


قبلی 1 2


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی