برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 78 مصراع از شعر وله فی‌طلب الحقایق در غزلیات اوحدی مراغه‌ای


< شعر بعدی شعر قبلی >

وله فی‌طلب الحقایق
این چرخ گرد گرد کواکب نگار چیست؟   وین اختر ستیزه گر کینه کار چیست؟
هان! ای حکیم، هرچه بپرسم ترا، بگوی   تا منکشف شود که درین پود و تار چیست؟
پروردگار نفس بباید شناختن   این نفس خود چه باشد و پروردگار چیست؟
زین سوی لامکان و از آن سوی هفت چرخ   پیوند آن دو واسطه‌ی کامکار چیست؟
این طول و عرض چند و زمان و مکان کدام؟   این خط و نقطه چون و محیط و مدار چیست؟
این چار عنصر و سه موالید و شش جهت   این پنج زورق و دو در و یک سوار چیست؟
این جان روشن و تن تاریک را چه حال؟   وین خاک ساکن و فلک بی‌قرار چیست؟
این وصلت و مفارقت و جوهر و عرض   این بهمن و تموز و خزان و بهار چیست؟
این قلب و این لسان و سکوت و کلام چه؟   این طبع و این مزاج و خیال و بخار چیست؟
دریک مگس مجاورت نوش و زهر چون؟   در یک مکان مناسبت گنج و مار چیست؟
اصل فرشته از چه و نسل پری ز که؟   وین آدمی بدین صفت و اعتبار چیست؟
درپای دار این فلک بی‌گناه کش   چندین هزار پیکر ناپایدار چیست؟
آوردنش به عالم و بردن به خاک چند؟   پروردنش به شکر و کردن شکار چیست؟
گوش ملوک از «لمن الملک» چون پرست   باز این نزاع و نخوت واین گیرودار چیست؟
منزل یکی و راه یکی و روش یکی   چندین هزار تفرقه در هر کنار چیست؟


1 2 3 بعدی


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی