برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 31 تا 60 از 78 مصراع از شعر وله فی‌طلب الحقایق در غزلیات اوحدی مراغه‌ای


< شعر بعدی شعر قبلی >

وله فی‌طلب الحقایق
اعداد را چو اصل به غیر از یکی نبود   این عقدهای مختلف اندر شمار چیست
ای نقشبند پیکر معنی، بگوی تا   زین نقشها ارادت صورت‌نگار چیست؟
الهام و وحی و کشف و مقامات و معجزه   در جنبش نبی و ولی آشکار چیست؟
ابلیس و خلد و آدم و حوا و خوشه چه؟   ذبح و خلیل و گلشن و نمرود و نار چیست؟
مصر و عزیز و یوسف و زندان و خواب چه؟   طور و عصا و موسی و سجیل‌خوار چیست؟
سیر براق و مسجد اقصی و جبرییل   طوبی و عرش و سدره و دیدار یار چیست؟
بوجهل را مخالفت احمد از چه خاست؟   و آن عنکبوت و پرده و صدیق و غار چیست؟
این حج و عمره و حرم و کعبه و مقام   وین خلق و سعی و وقفه ور می حجار چیست؟
رومی رخان هفت زمین را چنان طواف   بر گرد آن سرادق زنگی شعار چیست؟
گر دیده‌ای مدینه‌ی علم رسول را   باب مدینه و اسد و ذوالفقار چیست؟
مد صراط و وضع ترازو و طی ارض   هول حساب و قول شفاعت گزار چیست؟
رحمت چو در قیاس فزون آمد از غضب   تشویش عبد و خشم خداوندگار چیست؟
از جای آمدن تو اگر واقفی به عقل   در باز گشتن این فزع و زینهار چیست؟
فرمان که می‌دهد به مکافات نیک و بد؟   مخلوق را درین بد و نیک اختیار چیست؟
ای زاهد، ار به سر عبادت رسیده‌ای   شرط نماز و روزه‌ی لیل و نهار چیست؟


قبلی 1 2 3 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  لغتنامه انگلیسی  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی