برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 131 شعر در جام جم اوحدی مراغه‌ای

سر آغاز

قل هوالله لامره قد قال

 

من له‌الحمد دائما متوال

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 48 (97 مصراع)

مناجات

ای خرد را تو کار سازنده

 

جان و تن را تو دل نوازنده

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 60 (121 مصراع)

در آداب التماس

اوحدی، گر سر لجاجت نیست

 

زو نخواهی که خواست حاجت نیست

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 20 (41 مصراع)

در نعت رسول

عاشقی، خیز و حلقه بر در زن

 

دست در دامن پیمبر زن

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 29 (59 مصراع)

ضراعت در صورت قسم

ای به مهر تو آسمان در بند

 

یاد من کن، چو میدهم سوگند

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 28 (57 مصراع)

در ستایش خرد

ای نخستینه فیض عالم جود

 

اولین نسخه‌ی سواد وجود

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 18 (37 مصراع)

در تسبیح فلک

ویحک! ای قبه‌ی زمرد رنگ

 

که ز جانم همی زدایی زنگ

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 35 (71 مصراع)

در ستایش سلطان ابو سعید

در جهان تا که سایه‌ی شاهست

 

جور مانند سایه در چاهست

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 32 (65 مصراع)

تمامی این ستایش بر سبیل اشتراک

خسروی طاهر و وزیری پاک

 

هر دو در دین مبارز و چالاک

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 16 (33 مصراع)

در ستایش خواجه غیاث‌الدین

صاحب ابر دست دریا کف

 

میر عباد عبد آصف صف

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 51 (103 مصراع)


جستجوی بیشتر برای جام جم اوحدی مراغه‌ای

  جستجو در وب برای جام جم اوحدی مراغه‌ای
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای جام جم اوحدی مراغه‌ای
  جستجو در تصاویر برای جام جم اوحدی مراغه‌ای
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای جام جم اوحدی مراغه‌ای
  جستجو در فیلم ها برای جام جم اوحدی مراغه‌ای
  جستجو در لینکها برای جام جم اوحدی مراغه‌ای
  جستجو در اخبار برای جام جم اوحدی مراغه‌ای
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای جام جم اوحدی مراغه‌ای

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی