برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 96 مصراع از شعر سر آغاز در جام جم اوحدی مراغه‌ای


< شعر بعدی

سر آغاز
قل هوالله لامره قد قال   من له‌الحمد دائما متوال
احد غیر واجب باحد   صمد لم یلد و لم یولد
آنکه هست اسم اعظمش مطلق   حی و قیوم نزد زمره‌ی حق
آنکه بی‌نام او نگشت تمام   نامه‌ی ذوالجلال و الاکرام
آنکه فوقیتش مکانی نیست   وآنکه کیفیتش نشانی نیست
آنکه بیرون ز جوهر و عرضست   وآنکه فارغ ز صحت و مرضست
آنکه تا بود یار و جفت نداشت   وآنکه تا هست خورد و جفت نداشت
آنکه زاب سفید و خاک سیاه   صنع او آفتاب سازد و ماه
آنکه مغزست و این دگرها پوست   وآنکه چون نیک بنگری همه اوست
آنکه او خارج از عبارت ماست   ذات او فارغ از اشارت ماست
نیست انگشت را به حرفش راه   مگر از لا اله الالله
خرد ادراک ذات او نکند   فکر ضبط صفات او نکند
دور و نزدیک و آشکار و نهان   کردگار جهانیان و جهان
همه کروبیان عالم غیب   سر فرو برده زین دقیقه به جیب
هر چه کرد و کند به هر دو سرا   کس ندارد مجال چون و چرا


1 2 3 4 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی