برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 102 مصراع از شعر در ستایش خواجه غیاث‌الدین در جام جم اوحدی مراغه‌ای


< شعر بعدی شعر قبلی >

در ستایش خواجه غیاث‌الدین
صاحب ابر دست دریا کف   میر عباد عبد آصف صف
کار فرمای هفت چرخ مشید   بوالمحامد محمد بن رشید
ملجا ملت و ملاذ عباد   زبده‌ی چهار عنصر متضاد
اختری حکم و آسمانی جاه   خاوری شهر و خاورانی شاه
هشتم هفت کوکب معلوم   پنجم چار گوهر معصوم
رای او پشتوان رایت شاه   روی او قبله‌ی امیر و سپاه
دین و دنیا ازو دو «من ذلک»   رقبه‌ی او رقاب را مالک
لشکر فضل را مبارز اوست   خلق حشوند، جمله بارز اوست
کف او را دو کون یکشبه خرج   در سر انگشت او دو گیتی درج
دل و دستش بداد داد جهان   در سر او نرفت باد جهان
مال را پایمال دستش کرد   مکر دنیا بدید و پستش کرد
سفره‌ی چرخ و نان شطرنجی   چیست تا در سماط او سنجی؟
پیکر مردی و نکوکاری   کرده از ترک او کله داری
داده بزمش ز راه مستوری   جام می را به سنگ دستوری
عقل کلی گرفته دانش و پند   زان شفا بخش کلک قانون بند


1 2 3 4 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی