برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 36 مصراع از شعر در ستایش خرد در جام جم اوحدی مراغه‌ای


< شعر بعدی شعر قبلی >

در ستایش خرد
ای نخستینه فیض عالم جود   اولین نسخه‌ی سواد وجود
روح در مکتبت نو آموزی   ابد از مد مدتت روزی
آسمان ترا زمین سایه   آفتاب سپهر نه پایه
لنگر کشتی نفوس تویی   مسعد اختر نحوی تویی
هر که دور از تو دور ازو نیکی   وانکه نزد تو، یافت نزدیکی
نیست راه از تو تا به علت تو   بجز از بیش او و قلت تو
اندر ایجاد علت اولی   نیست بالاتر از تو معلولی
نظرت کرده تربیت جان را   یار او کرده نور ایمان را
پیش رخ بسته‌ای، ز قاف به قاف   تتق از زر نگار گوهر باف
گوش نه چرخ بر اشارت تست   کاخ هفت اختر از عمارت تست
یزک لشکر وجود تویی   قاید کاروان جود تویی
دین ز حفظ تو پایدار بود   دل ز بوی تو با قرار بود
لشکر روح را امیر تویی   همه طفلند خلق و پیر تویی
ای ز چرخ و سروش بالاتر   از تو گوهر نزاد والاتر
مددی ده، که دیو رنجم داد   جان من شو، که تن شکنجم داد


1 2 بعدی


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی