برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 64 مصراع از شعر در ستایش سلطان ابو سعید در جام جم اوحدی مراغه‌ای


< شعر بعدی شعر قبلی >

در ستایش سلطان ابو سعید
در جهان تا که سایه‌ی شاهست   جور مانند سایه در چاهست
دو جهان را صلای عید زدند   سکه بر نام بوسعید زدند
جفت خورشید شد در ایامش   نام سلطان محمد از نامش
داور داده ده، بهادر خان   که نیامد نظیر او به جهان
شاه کشور تراز والا طرز   شاه دانا نواز دانش ورز
شاه توفیق جوی صافی تن   شاه تحقیق گوی صوفی فن
شاه شب زنده‌دار عزلت جوی   شاه پاکیزه خلوت کم گوی
صمت و تقلیل و عزلتست و سهر   که اساس ولایتست و ظفر
هر کسی را که این صفت ازلیست   در کرامات پادشاه ولیست
این یقین درست کو را هست   تیغ و گرزی چه بایدش در دست؟
دشمنش گر هزار کس باشد   زو سر تازیانه بس باشد
زنده‌ای را که او نخواست نزیست   گر کرامات نیست این پس چیست؟
آنکه رفت از درش نیامد باز   ما به این دیده دیده‌ایم این راز
و آنکه را دوست داشت چشمش روی   هم چو زینب حرام شد بر شوی
چه کنی از جنید و شهرش یاد؟   اینک این هم جنید و هم بغداد


1 2 3 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی