برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 32 مصراع از شعر تمامی این ستایش بر سبیل اشتراک در جام جم اوحدی مراغه‌ای


< شعر بعدی شعر قبلی >

تمامی این ستایش بر سبیل اشتراک
خسروی طاهر و وزیری پاک   هر دو در دین مبارز و چالاک
آن فلک را کشیده اندر سلک   وین جهان را نظام داده به کلک
آن چو ماهست بر سپهر جلال   وین چو مهرست در جهان کمال
شب دین از فروغ این شده روز   دل کفر از شعاع آن پر سوز
هر چه این گفت او خلاف نکرد   و آنچه این، او جز اعتراف نکرد
تن آن دل شده، دل این جان   جان آن سال و مه بر جانان
زهره در بزم آن کژ آهنگی   ماه با عزم این کهن لنگی
قول آن را به راستی پیوند   عزم این مر مخالفان را بند
دل ز تضعیف این به برگ و نوا   حکم تالیف آن روان و روا
آن به شاهی فلک گزید اورنگ   وین بمیری ز ماه دارد ننگ
آن به بغداد عشق غارت کرد   وین به تبریز دین عمارت کرد
تیغ این منهی رموز ظفر   کلک او محرز کنوز قدر
سر این با خدای و خلق درست   سیر آن در رضای خالق چیست
هر زمان فکر آن به طرزی نو   هر دمی بخت این و ارزی نو
دو جهانند هر تنی به هنر   بل دو جانند در تنی مضمر


1 2 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی