برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 21 تا شعر 30 از مجموع 131 شعر در جام جم اوحدی مراغه‌ای

در قسمت کتاب

دوش کردم به خرمی عزمی

 

که بدین جام نو کنم بزمی

شماره شعر: 21 تعداد ابیات: 14 (29 مصراع)

دور اول در مبدا آفرینش

روز شد، ای حکیم،از آن منزل

 

خبری ده که چون گذشت این دل

شماره شعر: 22 تعداد ابیات: 44 (89 مصراع)

در ترتیب ظهور موالید ثلاثه اول در صفت معدن

جرم خورشید گرد پیکر خاک

 

مدتی چون بگشت با افلاک

شماره شعر: 23 تعداد ابیات: 34 (69 مصراع)

در تکوین نباتات و اشجار

وین چهار آخشیج را به درست

 

چون پدید آمد امتزاجی رست

شماره شعر: 24 تعداد ابیات: 18 (37 مصراع)

در ظهور حیوان

باز چون در مزاج این ارکان

 

متضاعف شد اعتدال و توان

شماره شعر: 25 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

در وجود نوع انسان

امتزاج این دو روح را با هم

 

چونکه در اعتدال شد محکم

شماره شعر: 26 تعداد ابیات: 50 (101 مصراع)

در جلوات حال شخص بعد از ولادت

باشدش کار از اول پایه

 

طلب شیر و جستن دایه

شماره شعر: 27 تعداد ابیات: 49 (99 مصراع)

صفت تاثیر اجرام سماوی در عالم کون و فساد

چیست گیتی؟ سرای محنت و غم

 

زحمت او فزون و راحت کم

شماره شعر: 28 تعداد ابیات: 32 (65 مصراع)

در آثار علوی

میکشد چرخ ازین زمین و بحار

 

به تف مهر گونه گونه بخار

شماره شعر: 29 تعداد ابیات: 21 (43 مصراع)

در خواص نفس قدسی و دلایل حرکات و علامات اجزای بدن

نفس نطقیست، بی‌زبان گویاست

 

این بداند کسی که او جویاست

شماره شعر: 30 تعداد ابیات: 43 (87 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی